Categories:

Ve středu 25. 1. 2023 proběhl v rámci Pacientské sekce na konferenci Prague Onko slavnostní křest knihy prof. Samuela Vokurky Komplikace onkologických pacientů a možnosti jejich řešení v primární péči. Kmotřičkami byly doc. MUDr.Kateřina Rusínová, přednostka Kliniky paliativní medicíny VFN […]