Categories:

Koho mnohočetný myelom postihuje nejčastěji? Jakými příznaky se hlásí, jak probíhá jeho léčba a kde o něm můžete zjistit více informací? Mnohočetný myelom je vzácné onemocnění. Přesto je druhým nejčastějším zhoubným onemocněním krvetvorby v ČR.  Dnes jsme si […]