Categories:

Podívejte se na záznam panelové diskuse na téma Kvalita života po onkologické léčbě, která proběhla 4. 6. 2023 na akci Survivorship Day – Den onkologických pacientů. Zde se můžete podívat také na fotografie z akce i na mediální […]

Categories:

Připojte se ke sbírce na dárcovské platformě Znesnaze21 Výtěžek bude využit na další pokračování a rozvoj našich aktivit – podpořte nás, abychom mohli podporovat druhé. Mezi aktivity, které nám tak pomůžete realizovat, patří osvětová činnost, semináře pro zdravotníky […]

Stáhněte si průvodce CESTA PACIENTA k diagnóze, která vás zajímá

X