Připojte se ke sbírce na dárcovské platformě Znesnaze21

Výtěžek bude využit na další pokračování a rozvoj našich aktivit – podpořte nás, abychom mohli podporovat druhé.

Mezi aktivity, které nám tak pomůžete realizovat, patří osvětová činnost, semináře pro zdravotníky i pacienty, průzkumy, odborné konference, analýzy péče nebo kulaté stoly zúčastněných stran. 

Prostřednictvím těchto aktivit pomáháme pacientům během nemoci i po ní v otázkách zdravého životního stylu, léčby a rekonvalescence i návratu do života a zaměstnání.

Hájíme a prosazujeme práva a zájmy onkologických pacientů a usilujeme o naplňování jejich komplexních potřeb. Komplexní potřeby pacientů zahrnují sociální a psychologickou podporu, nutriční poradenství, systém tzv. ucelené rehabilitace, účast na preventivních prohlídkách a využívání screeningů a podpůrnou péči v průběhu léčby i po ní. 

Věnujeme se také zvyšování zdravotní gramotnosti a veřejného povědomí o onkologických diagnózách, upozorňujeme na prevenci, spolupracujeme s dalšími odborníky a vzděláváme sebe i ostatní pacientské organizace a jejich členy. 

Úspěch naší poslední akce s názvem Survivorship Day – Den onkologických pacientů nám potvrdil, že jdeme správným směrem.

Usilujeme především o to, aby navzdory nemoci mohli pacienti žít kvalitní život. Pro ně i jejich blízké je velmi důležitá podpora a pomoc během nemoci i při návratu do aktivního života. 

Děkujeme za Vaši podporu!

Stáhněte si průvodce CESTA PACIENTA k diagnóze, která vás zajímá

X