Výskyt rakoviny v Česku již několik let soustavně roste, a tím se zvyšují i nároky na
kapacitu péče o onkologické pacienty. Každý rok je okolo 60 000 nově
diagnostikovaných, do roku 2030 to podle odhadů bude až o pětinu více. Podle
předsedy České onkologické společnosti ČLS JEP, docenta Igora Kisse je proto třeba
využívat i menší regionální pracoviště, která jsou navázána na komplexní onkologická
centra (KOC). Může se tak zrychlit i čekání na termín u onkologa. To podle zjištění
spolku Hlas onkologických pacientů (HOP) trvá i několik týdnů.

 
„Základem léčby je diagnostika a nastavení léčebného plánu v multidisciplinárním týmu. A
pokud pacienti nepotřebují vysoce specializovanou léčbu, jakou poskytují komplexní
onkologická centra, je pro ně výhodnější mít svého lékaře blíž místa bydliště. V České
republice funguje již 16 menších center navázaných na takzvané KOC, která mají zkušenosti
s onkologickou léčbou a poskytnou lidem špičkovou péči,“ uvedl docent Kiss.
Díky kontaktu s KOC je pro pacienty zachována možnost mít tu nejefektivnější léčbu, ale
neztrácejí čas dojížděním. Zároveň tak zajistíme efektivnější fungování systému a rychlejší
pomoc všem, kdo ji potřebují,“ dodal.

Včasné zahájení léčby u onkologických onemocnění zvyšuje šanci na vyléčení, a proto je
čas zásadní. Pacientská organizace HOP proto v dotazníkovém šetření mezi onkologickými
pacienty zjišťuje, jak vypadá jejich cesta zdravotním systémem.
„Šetření probíhá do konce března, ale již nyní se jasně ukazuje několik varovných trendů. Z
dosud vyhodnocených dotazníků víme, že až 44 % pacientů se od stanovení diagnózy
dostane k onkologovi v řádu několika týdnů. Na druhé straně 55 % pacientů absolvovalo tuto
část cesty během několika dní. Také se potvrzuje, že máme co dohánět v oblasti
psychologické podpory pacientů. Až 73 % respondentů nebyla během cesty na onkologii
nabídnuta psychologická pomoc,“ zmínila předsedkyně HOP, Mgr. Petra Adámková.
„Dobrou zprávou je, že většina pacientů se v ordinacích setkává s profesionálním a citlivým
přístupem. V případě onkologů má tento pocit 74 % pacientů, u radiologů a dalších
specialistů dokonce až 80 %,” dodala. 

Aby se cesta k léčbě zrychlila, HOP ve spolupráci s příslušnými odbornými společnostmi
postupně zpracovává pro každou diagnózu takzvané Cesty pacienta. Jsou to přehledně a
jasně zpracovaní „průvodci“ prevencí i léčbou. Obsahují i řadu doporučení – například, aby
se lidé nebáli vyhledat i psychologickou pomoc a obraceli se na pacientské organizace.
„Cesty pacienta vznikly i díky podpoře našich partnerů, z nichž nám v roce 2023 výrazně
pomohla charitativní cyklojízda společnosti Bristol Myers Squibb,“ podotkla Adámková. 
Společnost Bristol Myers Squibb podpoří sbírku na pomoc onkologickým pacientům i letos.
HOP ji odstartuje první červnovou neděli u příležitosti celosvětově připomínaného
Survivorship Day, v ČR nazývaný Den onkopacientů.

„Partnerství v podobných projektech je potvrzením toho, že zájmy pacienta jsou vždy
rozhodující ve všem, co děláme“ uvedla PharmDr. Karin Bacmaňáková, generální ředitelka
společnosti Bristol Myers Squibb v České republice.