Categories:

Michaela Tůmová z Dialog Jessenius se spolu s předsedkyní našeho Výboru Petrou Adámkovou z ONKO Unie, o.p.s. a doc. MUDr. Kateřinou Rusinovou, přednostkou Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK staly kmotrami publikace Komplikace onkologických pacientů a možnosti jejich […]

Categories:

Pacientskou sekci onkologického kolokvia Prague Onco pořádá členská organizace HOP Dialog Jessenius.Za Hlas pacientů vystoupila Šárka Slavíková z Amelie, z.s. s příspěvkem na téma Zdravotně sociální pomezí a Petra Adámková z ONKO Unie, o.p.s., která představila aktivity našeho […]