Categories:

Digitalizace zdravotnictví představuje očekávanou změnu, která má nejen lékařům pomoci ulehčit práci, ale také zpřehlednit celý zdravotní systém jim i samotným pacientům. Potvrdil to i nedávný rozsáhlý průzkum České lékařské komory (ČLK) a Aliance pro telemedicínu a digitalizaci […]

Categories:

Lékařská posudková služba by měla projít reorganizací, která zefektivní její fungování. V rámci transformace oblastních správ sociálního zabezpečení a pracovišť České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) navrhované novelou zákona 582/1991 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která nyní leží […]

Categories:

Mysleli jste si, že stát nakupuje léky a určuje jejich cenu? Zatímco první tvrzení je až na výjimky chybné, u druhého máte zčásti pravdu. Vysvětlíme vám, jak se tvoří cena léků, kdy ji reguluje stát a jaké nástroje […]

Categories:

Přehledem všech vystavených eReceptů a vydaných léčivých přípravků konkrétnímu pacientovi je tzv. lékový záznam pacienta. Zdravotnickým pracovníkům, kteří pacientovi poskytují zdravotní služby, umožňuje lékový záznam pacienta efektivnější nastavení léčebného plánu, a to včetně případné lékové interakce nebo nadužívání léků. […]

Categories:

„Pacienti musí být v centru veškerého dění v oblasti eHealth, a to jak na české, tak na evropské úrovni.“ To je motto Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb (dále jen ATDZ), která vznikla v roce 2021 jako sdružení […]

Stáhněte si průvodce CESTA PACIENTA k diagnóze, která vás zajímá

X